top of page

WERKWIJZE

Groeiflow biedt coaching voor persoonlijke en professionele groei.

Thema's zoals: 

  1. Talentontwikkeling en zelfontplooiing  

  2. Werk-privé balans  

  3. Samenwerking met collega’s en leidinggevenden 

  4. Loopbaan en carrière 

  5. Stress en/of burn-out  

 

Jouw kwaliteiten als basis voor groei 

De focus ligt op jouw unieke kwaliteiten, persoonlijk leiderschap en groei. Ik werk vanuit de visie dat iedereen unieke kwaliteiten heeft die verder ontplooit kunnen worden, en dat werken vanuit deze kwaliteiten je innerlijke drive versterkt. Binnen onze coaching sessies kijken we niet alleen waar je nu staat, maar des te meer naar waar jij naartoe wilt. Hoe ziet jouw ideale situatie eruit?  Samen brengen we jouw persoonlijke kracht en kwaliteiten in kaart en maken we een concreet plan hoe je deze kwaliteiten in kunt zetten als basis voor je verdere groei en persoonlijke doelstellingen. 

  

Een open blik 

Mijn coachingstijl kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak en is resultaatgericht. Als coach kijk ik graag met een vriendelijke, open en nieuwsgierige blik, één waarin jouw persoonlijke voorkeuren en visie centraal staan. Door op meta-niveau (helikopter perspectief) het geheel te overzien en to-the-point vragen te stellen leggen we nieuwe verbanden. Zo help ik je om de huidige situatie vanuit een nieuw licht te kunnen zien en concrete stappen te kunnen maken richting jouw doel. 

 

Concrete stappen vooruit 

Naast het inzichtelijk maken van de huidige situatie bekijken we wat jouw doel of ideale situatie is: waar wil jij naartoe? Welke situatie geeft jouw energie en drive? Vanuit een open blik werken we toe naar een concrete stappenplan dat op jou is afgestemd en je helpt richting je doel. Ook bepalen we hoe je jouw unieke kwaliteiten in kunt zetten om de huidige situatie te veranderen, of te bepalen welke verandering er nodig is om deze flow weer terug te pakken. 

bottom of page